Đang Thực Hiện

119413 gMail Autoreplyer

I need a gMail standalone autoreplyer. Payment via PayPal / escrow. Must be 100% stable.

I would like to send out messages by simply pressing a button (PC Based application?)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java, Visual Basic

Xem nhiều hơn: escrow payment via paypal, java standalone, send messages gmail, gmail application, gmail escrow, java standalone application, send gmail, java payment application, based gmail, 100 gmail, gmail standalone, standalone java, gmail 100 messages, paypal escrow

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

ID dự án: #1865583