Đã Hủy

Java project for dobreiiita

4 freelancer đang chào giá trung bình $95 cho công việc này

dobreiiita

Hi, Thanks for the project.

$70 USD trong 1 ngày
(231 Đánh Giá)
6.6
samitXI

Please check your inbox. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(85 Đánh Giá)
6.1
marcelof01

I would like to work with you. Please check my PM.

$30 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
1.2
JWf0L94Um

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0