Đang Thực Hiện

154139 LOGO/MYSPACE

Hello,

This will be paid via VISA DEBIT card... so yeah,

anyway i need a logo design for "NEVERLAND" with a myspace make over to fit the name.

im looking for very experience in 3D for the name, so PLEASE drop portfolio aswell.

thanks.

also msn helps

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, CSS, Thiết kế đồ họa, Java, Xây dựng liên kết

Xem nhiều hơn: programming portfolio, programming in logo, logo for design name card, logo design helps, logo design 77, java portfolio, 3d name logo, programming logo, name card logo design, drop logo design, programming logo design, drop logo, logo paid, name logo portfolio, paid logo, msn java, make logo myspace, make logo 3d, make 3d logo, logo design paid, Java 3d, design card java, 3d logo portfolio, need myspace logo, logo drop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) slc,

ID dự án: #1900322