Đang Thực Hiện

154139 LOGO/MYSPACE

Hello,

This will be paid via VISA DEBIT card... so yeah,

anyway i need a logo design for "NEVERLAND" with a myspace make over to fit the name.

im looking for very experience in 3D for the name, so PLEASE drop portfolio aswell.

thanks.

also msn helps

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, CSS, Thiết kế đồ họa, Java, Xây dựng liên kết

Xem thêm: programming portfolio, logo design helps, java portfolio, programming logo, name card logo design, drop logo design, programming logo design, drop logo, logo paid, name logo portfolio, paid logo, msn java, make logo myspace, logo design paid, java 3d, design card java, need myspace logo, logo drop, name logo design myspace, paid logo design, design myspace logo, logo paid design, myspace name, myspace logo, need visa card

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) slc,

Mã Dự Án: #1900322