Cancelled

make a program that can play a puzzle for me (robot) or bot

the game is called swordfighting played at [url removed, login to view] i want a program that can play that game for me beating other opponents. here;s how it works [url removed, login to view] and here's a clip of the game being played by players [url removed, login to view]

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Thiết kế trò chơi, Java, Visual Basic

Xem nhiều hơn: robot programming game, programming robot, programming a robot, play i, java programming program, is programming for me, i play programming, how programming works, c programming robot, play, make a program, java play, java program play game, want play, play play, java program game, puzzle program, players game java, game program java, youtube bot program

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1649043

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

Alexod

I can help you

$750 USD trong 20 ngày
(23 Nhận xét)
6.2