Đang Thực Hiện

I need Vietnamese partner !

Hi! I need a Vietnamese partner to work with :P

Hi! I need a Vietnamese partner to work with :P

Hi! I need a Vietnamese partner to work with :P

Kỹ năng: Thuật toán, Lập trình C, Lập trình C++, Java, Toán học

Xem thêm: vietnamese, java programming partner, vietnamese need, need vietnamese, java need, need website portfolio work, need help finishing work, need someone transcription work, need someone hand work

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

Mã Dự Án: #1653076

Đã trao cho:

diepbp

Hi, Thanks for your invitation.

$15 USD / giờ
(110 Đánh Giá)
6.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $12/giờ cho công việc này

hddh

I'm here.:)

$12 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
3.8
Walkersales

PLEASE SEE PM

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0