Đã Hủy

networking task( $15)

[url removed, login to view]

i want to do this small task in networking asap

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Java, Visual Basic, VoIP

Xem thêm: small task, task java, networking task, networking java, small task java, task asap, small java task, want small business chittagong, task programming, dropbox java, java dropbox, asap networking, java networking, java programming task, programming task, small task php mysql, want money asap

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1009851

4 freelancer đang chào giá trung bình $104 cho công việc này

argento

Hi, please check PMB. Thanks.

$40 USD trong 2 ngày
(17 Đánh Giá)
4.5
talluriamara

i can do this.please consider me and check your inbox.

$100 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
4.0
ShubhabrataKarma

Ready to do.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
martha26

I can do it.

$175 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0