Đang Thực Hiện

Port simple Java program to [url removed, login to view]

Hello,

I require the attached source to be converted to [url removed, login to view] 2010

It is a simple bot for this game [url removed, login to view]

You can also download the compiled binary at [url removed, login to view]

Budget: $40

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Lập trình C#, Java, Visual Basic

Xem thêm: simple binary, java source net, java programming download, binary programming, vb c, vb programming, port, net programming, jar, c vb, java program simple, port source java, facebook bot java, java compiled, port java game, java program simple game, program simple net, port java program, simple game programming, simple java program game, java program game, java bot facebook, simple game program, java game net, java facebook bot

Về Bên Thuê:
( 148 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1037292

Đã trao cho:

netcoder

Hi, I think I can do it:-)! Best regards, netcoder:-)

$40 USD trong 4 ngày
(99 Đánh Giá)
6.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

mars8246

Hello. I have developed many.NET projects and several java package programs. I should be grateful if i could have a chance to work withyou. Best regards.

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.3
muthukrishnanram

Hi, plz check the PM

$40 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
4.1