Đã hoàn thành

Port simple Java program to VB.Net

Hello,

I require the attached source to be converted to VB.Net 2010

It is a simple bot for this game [url removed, login to view]

You can also download the compiled binary at [url removed, login to view]

Budget: $40

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Lập trình C#, Java, Visual Basic

Xem nhiều hơn: source net, simple program for vb.net, simple binary, java source net, java programming download, java programming com, download c++ program, binary programming, vb.net for, vb.net, vb c, c to vb.net, c to vb, vb net programming, vb to vb net, VB programming, simple c# program, simple c program , require net c#, port a c, net programming, jar, c++ vb, c vb, java program simple

Về Bên Thuê:
( 148 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #1037292

Được trao cho:

netcoder

Hi, I think I can do it:-)! Best regards, netcoder:-)

$40 USD trong 4 ngày
(99 Đánh Giá)
6.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

mars8246

Hello. I have developed [url removed, login to view] projects and several java package programs. I should be grateful if i could have a chance to work withyou. Best regards.

$30 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.3
muthukrishnanram

Hi, plz check the PM

$40 USD trong 2 ngày
(12 Nhận xét)
4.1