Đang Thực Hiện

160234 POS Software

I need a POS Software.

Only those persons make bid who have already this software developed and can show/give me demos.

Thanks,

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Java, Visual Basic

Xem nhiều hơn: zeesoft, java programming software, pos, POS software, pos java, programming pos, already developed software, software pos, java pos, can pos, software need developed, pos programming, bid software programming, need software developed, software programming bid, software developed, show demos

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #1906423