Đang Thực Hiện

9228 my project

i want to looking for some job experience such programming and entrying data.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Nhập liệu, Java, MySQL, Visual Basic

Xem thêm: my programming, entrying, project programming java, project java programming, programming project java, java project job, java job project, experience project java, looking java project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1760095