Đã hoàn thành

148451 read data from telnet

This project purpose is to get data from telnet on multiple telnet using port 10001, insert it to database and retrieve on web broser

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java, MySQL, Dịch thuật, Visual Basic

Xem nhiều hơn: get data, java telnet web, java web telnet, telnet java, java telnet, read database, web broser, java data web, insert java, read insert, telnet project, retrieve data java, read project java, java web data, broser, retrieve data web, data retrieve, insert data database, database programming insert, web telnet, read data web, telnet, project read data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1894630

Được trao cho:

nicefreelancersl

I'll be 100% dedicated to this project. Check my feedback.

$190 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0