Đã Hủy

Urgent Open gui task need to be done

[url removed, login to view]

All the details here

please i need this done asap

also please bid for less

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Java

Xem thêm: gui programming java, tt, ge, open bid, gui programming, task done, open java gui, programming urgent, task need done, task asap, java gui programming, gui bid, task bid, open gui, urgent open, need task done, java programming task, bid gui, urgent hour asap, need flash player open, bid task, need task automation, need gui, need task force

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1638486

4 freelancer đang chào giá trung bình $168 cho công việc này

dobreiiita

Hi, I am confident to handle this job. Thanks

$200 USD trong 2 ngày
(325 Đánh Giá)
7.1
diepbp

I am confident to handle your project. Please check your inbox for details, thank you.

$70 USD trong 1 ngày
(121 Đánh Giá)
6.2
offox

I can do this for you.

$150 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9
BW9cp0MK8

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b> - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0