Đã Hủy

Urgent Open gui task need to be done

4 freelancer đang chào giá trung bình $168 cho công việc này

dobreiiita

Hi, I am confident to handle this job. Thanks

$200 USD trong 2 ngày
(325 Nhận xét)
7.1
diepbp

I am confident to handle your project. Please check your inbox for details, thank you.

$70 USD trong 1 ngày
(121 Nhận xét)
6.2
offox

I can do this for you.

$150 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.9
BW9cp0MK8

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b> - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0