Đang Thực Hiện

XMPP Video Chat

XMPP Video Chat

- Clients on linux, android and ios

-We will provide X code layouts for the application

-We will provice Android java code

We will provide all server access necessary

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, iPhone, Java, Objective C

Xem thêm: ios xmpp video chat, xmpp video chat, xmpp video android, video chat linux, video chat android xmpp, video chat java code, xmpp ios video chat, android xmpp video, ios xmpp video, x video, video programming, android layouts, linux video chat, xmpp video java, video chat code, chat xmpp, android video, android chat application, video xmpp, linux video programming, chat ios xmpp, video linux programming, ios programming video, android xmpp chat, chat ios

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) San Antonio, United States

Mã Dự Án: #1608877

1 freelancer đang chào giá trung bình $6000 cho công việc này

ArthurK

I can do this.

$6000 USD trong 40 ngày
(2 Đánh Giá)
6.1
SICS

Please check the private message

$5000 USD trong 35 ngày
(14 Đánh Giá)
5.3