Đã hoàn thành

129029 Auto-Confirm Program

I need someone to make a auto-confirm program to automatically confirm friends. Please see link for details explanations.

[url removed, login to view]

Need an experienced programmer, has to have no bugs and look and install clean with no errors. Message me questions. If you have NO FEEDBACK please don't bid.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Lập trình C, Javascript

Xem nhiều hơn: programming errors, htm programmer, auto programmer, need auto link, install auto, auto install, questions explanations, questions program, auto link, install auto javascript, program auto, auto javascript, javascript auto bid, auto bid, explanations questions, confirm javascript, javascript confirm, programmer make program, make auto install, install program, program javascript, auto message, link auto, javascript program, link program

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét )

ID dự án: #1875197

Được trao cho:

mailtosubbu7

plz see the PMB.

$100 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0