Đã hoàn thành

166743 Batch file to delete old files

I need a batch file that will delete old backup files. I have a dir D:\Databases\Backups inside this dir are folders for each database I have. Inside the database folders are .bak files. I want a batch file that will go through each database folder and delete all the .bak files except the most recent one.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Javascript, Visual Basic

Xem nhiều hơn: old database, databases programming, file folder, delete, batch, batch file, bak files, delete files folder, backup file, file delete, bak file, javascript database file, file backup, delete folders folder, batch programming, batch files, bak, database bak file, delete folder, bak database, backup folder, database bak, backup file bak

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1912936

Được trao cho:

zahmaci

as i explained in PMB.. also i can start right now.. Regards,

$40 USD trong 0 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8