Đã Đóng

contact management

9 freelancer đang chào giá trung bình $342 cho công việc này

thelogicgates1

Hi, Ready to start. Check PMB please.

$350 USD trong 5 ngày
(15 Nhận xét)
5.6
bhavinhjoshi

Hello, Please check PM. Regards.

$500 USD trong 2 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
bchandra1955

I can support your projects with my project management skills.n

$325 USD trong 15 ngày
(22 Nhận xét)
4.9
rakib062

Hi, please check private message. thanks

$300 USD trong 7 ngày
(14 Nhận xét)
4.3
eclipsetechno

Please check PMB for our offer

$753 USD trong 23 ngày
(2 Nhận xét)
3.3
jadeja30

i have 7 year of exp

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
naveedkandohi

see my pm, we can work on your project

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shailesh584

Hi, I am software developer having 5 years of experience in software development.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sorrysu

Good experience in C and C++.

$300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
indianaace

Dear Sir, I have checked your requirement for your Contact Manager project. I have a wonderful suggestion for you. Please check PM for details and sample of a similar sort. Regards, IndianaAce

$300 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lhalfon

I've done this before.I'm perfect for this job

$300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0