Đang Thực Hiện

Custom QA for OS project

QA for selected candidate. Only for Invited candidates. This project will then lead to the real project.

Kỹ năng: Lập trình C, Linux

Xem thêm: os programming, qa project, linux project programming, custom idx real estate, custom lead capture page, custom lead capture, custom lead capture pages

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chile, United States

Mã Dự Án: #1655971

Đã trao cho:

ahmedsamieh

we can start

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6