Đã Đóng

Multi session for MPEG2 DVD

[url removed, login to view] MPEG2 file via USB device.

2. Create more multi-session MPEG2 files then burn to DVD disc. The DVD disc will own its multi sessions to select by user.

3. System will announce an error message to note user DVD disc has no enough capacity.

Kĩ năng: Lập trình C, Linux

Xem nhiều hơn: session, multi, linux device, DISC, select multi, multi user linux, capture device usb, programming usb, multi select, create usb, linux multi usb, usb device, files usb, capture device, multi file, mpeg dvd, multi usb, linux usb capture, mpeg2, linux multi, mpeg file, capacity file, multi device, user usb, create dvd

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong

ID dự án: #1695360

9 freelancer đang chào giá trung bình $1374 cho công việc này

rcm831204

Hello sir. Please check my PM.

$1500 USD trong 25 ngày
(2 Nhận xét)
4.4
tjtj

Hello, The details of the bid are sent to your mail box. Thanks.

$1200 USD trong 35 ngày
(2 Nhận xét)
2.0
Eh6J72bAL

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chipworker

I can do this. I am good at this. Let me know more details.

$1300 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dditchev

I have the experience.

$1500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mslebodnik

I am able to do this.

$1400 USD trong 25 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luchenggang

I have years of experience in media software. I have much interest in it.

$1468 USD trong 21 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
scrptexpert

Hi I have experience of 6 years in media technology.I can easily do this project.

$1000 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hongthatcong

Read mail in box. thank you.

$1500 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0