Đang Thực Hiện

SElinux expert

I need SElinux expert who could write policy and add rules , the idea is that i have program written in C and and need someone to sandbox it so it works correctly

Kỹ năng: Lập trình C, Linux

Xem thêm: programming expert, write policy, expert program, expert programming, write sandbox, program expert, linux write, idea expert, selinux programming, program needs write, expert linux, selinux, expert selinux, selinux expert, need expert linux, cell phone program idea, need linux expert, program read write file, program write external file, idea need someone write, sandbox program, linux program

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) nema, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1712012

1 freelancer đang chào giá trung bình $285 cho công việc này

pivn

I'm an expert Software Engineer. Let me do it

$285 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
4.0
zeppyk

Hello, I can make it for you very fast. Thanks

$250 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
4.0