Đã Đóng

tcl scprit for handover in mobile wimax

i need a few working tcl script to simulate handover in movile wimax using ns-2

the tcl scripts have to be working , and if you have the awk script to analysis them too please sent it as well

the lowest bit will be considered

thanks

Kỹ năng: Thuật toán, Lập trình C, Lập trình C++, Matlab and Mathematica, Kĩ thuật viễn thông

Xem thêm: wimax handover tcl scripts, handover tcl, script simulate wimax handover, script tcl mobile wimax, tcl script handover mobile wimax, tcl programming, programming scripts, programming in matlab, programming in mathematica, awk programming, tcl script handover wimax, simulate matlab, ns-2, ns#, awk, wimax using matlab, handover matlab, mobile working, simulate wimax handover, bit programming, wimax handover, handover wimax, wimax umts handover, mobile wimax handover simulation, matlab mobile

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) johor, Malaysia

Mã Dự Án: #1652254

4 freelancer đang chào giá trung bình $163 cho công việc này

Alexod

I can provide it

$100 USD trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
5.3
Walkersales

PLEASE SEE PM

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sarathks

i already had the code

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
RhlO19BG2

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0