Đang Thực Hiện

Professional MT4 EA Coder Needed

I need an EA Created that will look at the trend lines that I draw and automatically buy and sell based on my trend lines.

For MT4.

Budget $100

Kĩ năng: Lập trình C, Metatrader

Xem nhiều hơn: coder buy, mt4, mt4 ea, mt4 c++, ea mt4, mt4 automatically, buy sell automatically, mt4 pending, programming buy, mt4 mt4, mt4 buy sell, mt4 professional coder, mt4 buy, created mt4, sell pending mt4, buy sell indicator based, mt4 coder needed, metatrader professional, pispayton, coder metatrader, lines mt4, mt4 programming needed, need professional created, sell buy mt4, sell buy ea mq4

Về Bên Thuê:
( 539 nhận xét ) Riverside, United States

ID dự án: #1750216

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

trunix

Hi, i can help you

$100 USD trong 2 ngày
(16 Nhận xét)
4.7