Đã Đóng

POS data transceiver

Microchip hardware/decoder software for POS terminal (Ingenico/VeriFone). Required to log 3 track card data+pin, and transmit on wireless command to main user terminal.

*Custom microchip hardware/decoder software needed for POS terminal (Ingenico/VeriFone). Required to log 3 track card data+pin, and transmit on wireless command to main user terminal.

Kĩ năng: Lập trình C, Kĩ thuật điện, Phần mềm cài sẵn, Vi điều khiển, PCB Layout

Xem nhiều hơn: track 1 data, data programming, pos, POS Terminal, POS software, pos data, data log, data card, microchip programming, microcontroller wireless programming, programming pos, command programming, terminal programming verifone, log pos terminal data, decoder track, data terminal, microcontroller software, verifone track, pos log, wireless programming microcontroller, card programming, verifone pos data, pos pin, programming ingenico verifone, pos terminal data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Edmonton, Canada

ID dự án: #1055621

8 freelancer đang chào giá trung bình $606 cho công việc này

reallifetech

See details in MB.

$500 USD trong 15 ngày
(12 Nhận xét)
4.2
usmanvardag

Thanks for the invitation. Would love to work with you on this projet

$600 USD trong 6 ngày
(2 Nhận xét)
3.5
RightAndAbove

please see PM

$500 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
evangelistsoft

Kindly check your PMB

$750 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
astonq

hi please check pm

$750 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
FernTech

Please check your PMB. Thanks.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sulmanfarrukh1

see ur pm for my bid details

$550 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RALD

Hello I have experiense in design and networking

$700 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0