Đã Hủy

compile a virtual worlds viewer

compile a viewer for a opesim instance for a specific grid from avaliabe sources and give detailed account of how it was done

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Lập trình C#

Xem nhiều hơn: virtual programming, worlds, viewer, compile, grid net, net viewer, net grid, viewer net, virtual account, virtual australian bank account, virtual canada bank account, virtual usa bank account, free virtual private network account, rim viewer car virtual, virtual stock trading account, virtual worlds, avatars web games virtual worlds, fill virtual wallet account, virtual worlds webkinz, cool virtual worlds webkinz

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) derbyshire, United Kingdom

ID dự án: #1043960

3 freelancer đang chào giá trung bình $117 cho công việc này

pranesh1977

Hi Please check PMB

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Kumud2873

will do the work to your satisfaction.

$50 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shewtasunilgupta

i can do [url removed, login to view] give a chance

$50 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0