Đang Thực Hiện

124265 fxcm project

i need someone who did stuff on api for [url removed, login to view]

Only developers who are familiar with that wanted.

Thanks

Uros

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: net developers wanted, api wanted, fxcm api programming, familiar programming, fxcm developers, fxcm programming, fxcm api net, api fxcm, fxcm api

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) naklo, Slovenia

ID dự án: #1870431