Đang Thực Hiện

155360 C++ KeyLogger / Spy software

I need you to modify some source code see here

[url removed, login to view]

it's a basic c++ keylogger and i need you to brand it with my logo. Make some changes so that i can claim it as my own.

This should be an easy quick project.

Thanks,

Joel

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi

Xem thêm: kid programming, basic software programming, basic programming software, joel, keylogger project source, changes software, sourcecode, joel project logo, project spy software, code keylogger, code sourcecode, keylogger project code, keylogger code project, project keylogger, make keylogger, keylogger net, basic keylogger source, keylogger project, net keylogger, keylogger programming, spy keylogger, logger project, need spy, software code programming, basic keylogger project

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) sarasota, United States

Mã Dự Án: #1901544