Đang Thực Hiện

155360 C++ KeyLogger / Spy software

I need you to modify some source code see here

[url removed, login to view]

it's a basic c++ keylogger and i need you to brand it with my logo. Make some changes so that i can claim it as my own.

This should be an easy quick project.

Thanks,

Joel

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi

Xem nhiều hơn: www programming software com, www c programming com, kid programming, easy c programming, basic software programming, basic programming software, joel, c++ easy programming, basic C++, basic c programming, keylogger|net, keylogger project source, changes software, sourcecode, joel project logo, project spy software, code keylogger, code sourcecode, keylogger project code, keylogger net, keylogger code project, project keylogger, make keylogger, keylogger net, basic keylogger source

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) sarasota, United States

ID dự án: #1901544