Đã Đóng

KIAX customized

There is open source project named kiax ([url removed, login to view]) I need to customized it to my needs

I need to change in GUI

change in account settings

change in Codec settings

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Lập trình C++, Màn hình Windows

Xem thêm: programming org, open source gui, codec open source, open codec, customized project, kiax, codec project, codec programming, amr codec source, gui delphi source

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1634869

4 freelancer đang chào giá trung bình $538 cho công việc này

StepsToSuccess

Hi.Please see PMB for more details.

$250 USD trong 15 ngày
(7 Đánh Giá)
4.0
Wl40OtYX8

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sortition

I'd like to have a bit more detail about what you need before I make a formal bid. Please PM me with some explanation, thanks.

$750 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Harrynick9

PLEASE CHECK PMB

$400 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0