Đang Thực Hiện

152291 player vs player

gaming network server emulation project. It curently supports all [url removed, login to view] clients (Diablo 1/2, Starcraft/Broodwar, Warcraft 2/3 ROC/TFT) and most Westwood Online clients (Tiberian Sun, Red Alert 2, Yuri's Revenge).

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: gaming programming, vs, TFT, ROC, diablo, red alert online, battle net, net player, net alert, battle net programming, programming gaming, warcraft server programming, vs net, red alert, player project net, emulation, diablo server, diablo online battle net, diablo clients battle net, battle net diablo, warcraft clients, diablo online, server diablo, player online, online player

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Toronto,

ID dự án: #1898472