Đã hoàn thành

160110 Project Enhancement - for Lavr

as discussed.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Microsoft Access

Xem nhiều hơn: net enhancement, manichandran, project lavr, net enhancement, lavr

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Isoteiral, India

ID dự án: #1906299

Được trao cho:

lavr

Accepted.

$200 USD trong 10 ngày
(72 Đánh Giá)
6.3