Đang Thực Hiện

155375 project for lavr

As discussed. Will open PMB for further details.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: net project details, pmb net, project lavr, open pmb, lavr

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét )

Mã Dự Án: #1901559

Đã trao cho:

lavr

As discussed.

$40 USD trong 2 ngày
(72 Đánh Giá)
6.3