Đang Thực Hiện

Project for kingyond 009

Details in Private Message. Thank you for your efforts so far.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Objective C

Xem thêm: 009 project, 009, objective message, kingyond, project 009, project quick cash thank, facebook send message private, chat box message private, thank message uncle, thank message completion project, thank message template myspace

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Herisau, Switzerland

Mã Dự Án: #1066006

1 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

kingyond

hi, i am here. check PMB. thanks.

$2000 USD trong 90 ngày
(16 Đánh Giá)
5.5