Đã Hủy

mAnagement task related to IT

5 freelancer đang chào giá trung bình $190 cho công việc này

Nidagold

Hello....Ready to start....Let's check my PM....Thanks....(((((((Nidagold))))))))

$150 USD trong 2 ngày
(21 Nhận xét)
5.2
derrick01

I can do it asap

$200 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
2.5
nabeelshaukat

I can do this. My recent work is on PMB.

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
furqansyed

Best person for this Job.

$300 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ahoo007

Lets do this

$200 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0