Đã Đóng

HeyWire SMS Blaster

I need someone to create a windows application that uses an android/phone app called heywire.com.

I want an account creator for the app that creates accounts on heywire, multi threaded SMS sending, proxies, etc.

Contact me for more details, please no generic messages.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Mobile App Development, Python, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: heywire account creator, sms blaster, python programming uses, multi threaded programming, generic programming, heywire, sms app, create windows phone app, blaster, android multi application, android app sms, python proxies, sms blaster android phone, sending sms app android, android generic application, sms android app, generic phone, python app, android multi app, windows phone create app, create sms application, sms application windows, application multi windows android, multi windows app android, app multi windows android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hialeah, United States

Mã Dự Án: #1602345

4 freelancer đang chào giá trung bình $325 cho công việc này

itresumesha

i can do it. let me know details

$350 USD trong 6 ngày
(7 Đánh Giá)
2.9
Ryan499

PLEASE CHECK PMB

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Cartertechno

PLEASE CHECK PMB

$350 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
angelatechno

PLEASE CHECK PMB

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0