Đã Hủy

Making edits to a Disney Python / C based MMO Game

Trying to make edits to client side values to produce desired results in game. The game is Disney's pirates of the caribbean online. Looking for someone with python and game coding experience. I have the tools necessary to make the edits. Budget is 30$.

Kỹ năng: Lập trình C, Thiết kế trò chơi, MMORPG, Python

Xem thêm: python game programming, programming tools, programming online game, online python coding, online programming game, online game programming, online coding python, game programming online, game programming python, disney programming, coding game online, client side coding, python based mmo, disney python, python online, online python, game making, python programming, python c, game programming, disney, caribbean, programming python, online game client, game python

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sioux Falls, United States

Mã Dự Án: #1045145

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

vietitdotinfo

Please check your PMB

$500 USD trong 5 ngày
(19 Đánh Giá)
5.4