Đang Thực Hiện

PyQT/Python

I have a PyQT project that I am working on and I need a little help. Less than 2 hours max.

Kỹ năng: Lập trình C, Linux, Python

Xem thêm: python programming help, max programming, help python, little python, programming python, hours python, max ready house project, need help maya project, project ejb need help, dfd help desk project, help photoshop project mpls, help java project chat, help accounting project

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Kansas City, United States

Mã Dự Án: #1045643

Đã trao cho:

RotorProgrammer

Ready to help you.

$30 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.1

7 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

srinichal

I can deliver the task asap

$80 USD trong 3 ngày
(66 Đánh Giá)
6.0
deadhunt

Please check PMB.

$50 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.4
Vigneshvar

The previous project which i have worked is a pyqt app and my employer is happy with it. Hope to serve you the same way. Thank you

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6
misgina

I swear I can do it. Please choose me.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
adamczuk

Hi, please check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
venus4voip

Hi there,I m Py Developer and happy to help you.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0