Đã hoàn thành

PyQT/Python

Đã trao cho:

RotorProgrammer

Ready to help you.

$30 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.1

7 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

srinichal

I can deliver the task asap

$80 USD trong 3 ngày
(66 Đánh Giá)
6.0
deadhunt

Please check PMB.

$50 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.4
Vigneshvar

The previous project which i have worked is a pyqt app and my employer is happy with it. Hope to serve you the same way. Thank you

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6
misgina

I swear I can do it. Please choose me.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
adamczuk

Hi, please check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
venus4voip

Hi there,I m Py Developer and happy to help you.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0