Đã Đóng

C# pythin developer required

3 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

mfryf

Hi I can finish the best quality job for you. Please check the pmb.

$150 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
4.5
thesaw

i can do it

$30 USD trong 0 ngày
(16 Đánh Giá)
4.1
venus4voip

I am python developer.

$150 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0