Đã Đóng

C++ python developer required

6 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

simonchen

check p.m.b

$250 USD trong 2 ngày
(55 Nhận xét)
6.5
vietitdotinfo

Please more details

$150 USD trong 3 ngày
(65 Nhận xét)
6.3
deadhunt

Please check PMB.

$250 USD trong 2 ngày
(58 Nhận xét)
5.7
prasannatsm

I hope I can do this for you. Please check PM

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
rsbiswadip

I have 10+ years of experience in LAMP technologies and have a very good problem detection and solving skills. Kindly consider me as your team member.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
wineineyes

I am ready...

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0