Đã Đóng

Send Bulk SMS

I am looking for a program that can send out mass SMS without paying per send. Bid on my project if you have any methods to send out mass SMS.

Functions needed

-Multi threaded

-Windows support

-URL/List proxy support

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Mobile App Development, Python, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: programming methods, multi threaded programming, multi-threaded, python project 6, proxy python, can send send, python url, python program list, multi threaded proxy, sms bulk project, send bid, mass send, send bulk, program send mass, proxy windows, send mass, send url, bulk sms send, bulk sms programming, looking bulk sms, sms sms project, bulk sms project, access url proxy list, url sms, bulk url

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hialeah, United States

ID dự án: #1615350

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

Alexod

I can create such software

$5000 USD trong 20 ngày
(126 Nhận xét)
6.6