Đã Đóng

Send Bulk SMS

I am looking for a program that can send out mass SMS without paying per send. Bid on my project if you have any methods to send out mass SMS.

Functions needed

-Multi threaded

-Windows support

-URL/List proxy support

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Mobile App Development, Python, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: programming methods, multi threaded programming, proxy python, python url, python program list, multi threaded proxy, sms bulk project, send bid, send bulk, proxy windows, send url, bulk sms send, bulk sms programming, looking bulk sms, bulk sms project, access url proxy list, url sms, bulk url, sms programming, windows python, python program project, windows fax bulk send, bid python project, sms send project, sms needed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hialeah, United States

Mã Dự Án: #1615350

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

Alexod

I can create such software

$5000 USD trong 20 ngày
(126 Đánh Giá)
6.6