Đã Đóng

Send Mass SMS

I am looking for a program that can send out mass SMS without paying per send. Bid on my project if you have any methods to send out mass SMS.

Functions needed

-Multi threaded

-Windows support

-URL/List proxy support

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Python, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic

Xem thêm: programming methods, multi threaded programming, proxy python, python url, python program list, multi threaded proxy, send bid, proxy windows, send url, access url proxy list, url sms, sms programming, windows python, python program project, bid python project, sms send project, sms needed, sms list, python proxy list, python multi threaded, python bid project, send proxy list, send sms project, send proxy, python proxy

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hialeah, United States

Mã Dự Án: #1615346

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

kakoappa

Hello, Windows application expert here.

$750 USD trong 7 ngày
(18 Đánh Giá)
5.5