Đã Đóng

Send Mass SMS

I am looking for a program that can send out mass SMS without paying per send. Bid on my project if you have any methods to send out mass SMS.

Functions needed

-Multi threaded

-Windows support

-URL/List proxy support

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Python, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic

Xem nhiều hơn: programming methods, multi threaded programming, mass sms, multi-threaded, python project 6, proxy python, can send send, python url, python program list, multi threaded proxy, send bid, mass send, program send mass, proxy windows, send mass, send url, sms sms project, access url proxy list, url sms, sms programming, windows python, python program project, bid python project, sms send project, sms needed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hialeah, United States

ID dự án: #1615346

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

kakoappa

Hello, Windows application expert here.

$750 USD trong 7 ngày
(18 Nhận xét)
5.5