Đã hoàn thành

System design assignment

[url removed, login to view]

All the details here

i need the task within 2 days max

I can pay 30$

pls let me [url removed, login to view] give you wonderful review on completing this

Even though i have posted in programming ,I dont think it need any programming.

Please read carefully the requirement before you bid

+#* place this symbol while bidding

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: programming symbol, max programming, in system programming, u design, system design, review system, assignment review, system design review, dropbox script, need assignment, please read carefully bidding, system task, task design, assignment programming, max task, script rar, assignment design, place bid script, assignment pay, assignment days, tutorapex com, review system script, programming assignment bid, pay assignment, design task bid

Về Bên Thuê:
( 359 nhận xét ) Mutrah, Oman

ID dự án: #1060313

Được trao cho:

softhub

READY TO DO IT ASAP..

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

dwhp

+#* Please see the PM. dwhp from Canada

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
oparthibo

Check out the PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0