Đã hoàn thành

126333 test software

hi,

I need some windows software tested, just to make sure it is secure.

Adrian

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: Windows software, secure programming, windows script programming, programming software windows, windows software windows, need windows software, script install software, install tested

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1872500

Được trao cho:

bornalex

As discussed

$20 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.6