Đóng

AutoCAD automat for calculations

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $525 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I want a computer program or AutoCAD automat that will take measurements on architectural roof and floor plans (always as one ore more AutoCAD drawing files), and will calculate how much roof and ceililing materials needed (as square meters). And also it should place 30x30 or 60x60 cm. ceiling materials into the rooms in the project. I dont know if it is possible, but if it is possible and u can make it, I am ready to buy it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online