Đã Đóng

Convert C++ files in Scala

9 freelancer đang chào giá trung bình $122 cho công việc này

RotorProgrammer

Hello. I'm ready to make the conversion for you.

$100 USD trong 2 ngày
(21 Nhận xét)
5.0
offox

I can do this for you.

$75 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.9
littlepooh

Hello! I'm expecting to work for you.

$80 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
rantarokid

I can do it for you.

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.3
toilaaithiketoi

trust me, i can do it well

$70 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Johnny0989

Hi,please see PMB for details.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ehabradwan

Dear gitech, Kindly check PM.

$73 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
morassprism

Familiar with C++ and scala, either of them.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mattmixon

13 years experience as a programmer.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0