Đã hoàn thành

136087 AntiSpyware & Antivirus

We are looking for an already existing rebrandable Anti-Spyware & Anti-Virus product. There should be an updatable and managed database of the same too.

Thank you,

Zeeshan Alam

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, MySQL, Visual Basic, An ninh Web

Xem nhiều hơn: zeeshan, rebrandable, virus antivirus programming, database antivirus, virus programming, antivirus programming, programming antivirus, anti spyware, programming anti spyware, antispyware, antivirus visual basic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) jaipur, India

ID dự án: #1882259

Được trao cho:

OdysseusStudios

Thank you, and please see PMB.

$3000 USD trong 7 ngày
(165 Đánh Giá)
7.7