Đang Thực Hiện

144685 Botnet

Need some one who has experience in botnet source of urxbot, sdbot, rxbot related bots.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem nhiều hơn: botnet, basic botnet, need botnet, visual basic bots, botnet source

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét )

ID dự án: #1890861