Đã Hủy

Re-Captcha Ocr Programmer Need

[url removed, login to view]

User: homebhai pass: 1

When you login please click next image then you see some code & in the code site have text box so you just ocr this text & click next image.

When we got demo then we sent fund.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Visual Basic

Xem nhiều hơn: ocr programmer, programmer code, ocr, ocr text, image captcha, captcha image, login programmer, code programmer, https demo, captcha box, need visual basic programmer, box captcha image, captcha image ocr, text ocr, 178 162 248, visual basic ocr, visual basic programmer, captcha ocr site, code captcha, code ocr, basic captcha, https login, need captcha ocr, login box image, programmer 2011

Về Bên Thuê:
( 94 nhận xét ) Rangpur, Bangladesh

ID dự án: #1030338

1 freelancer đang chào giá trung bình $240 cho công việc này

sparksystems786

professionals

$240 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0