Đang Thực Hiện

Compare prices from 2 websites with mine

I want to build up software what will compare my website prices with other 2 website. It will need to handle CSV file.

This project is reserved for "ineedWorkJob"

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Visual Basic

Xem thêm: websites prices, websites programming, websites build, visual programming website, software websites, mine, compare website, build website csv file, websites software, basic websites project, visual basic website project, project reserved, project visual programming, ineedworkjob, csv prices, website project prices, reserved project, website compare, visual basic csv, project compare websites, file reserved , csv visual, compare project, compare websites, compare file

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Sakskobing, Denmark

Mã Dự Án: #1079854

Đã trao cho:

ineedWorkJob

thanks for your invitation sir.. best regads

$300 USD trong 1 ngày
(130 Đánh Giá)
6.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $263 cho công việc này

Algotrade

Please see your PM.

$250 USD trong 2 ngày
(18 Đánh Giá)
4.3
muthumuni

Hello... #####... Can you Kindly see PMB for details ...##### Your satisfaction is my success muthumuni (Gold member) ................

$250 USD trong 5 ngày
(6 Đánh Giá)
2.9
Google1982

Check your PM please

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0