Đang Thực Hiện

139889 Defrag Utilities

Hello,

We are looking for existing rebrandable software products, which could be:-

1. Registry Defragger (Eg. [url removed, login to view])

2. Disk Defrag (eg. [url removed, login to view])

Thanks,

Zeeshan Alam

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Visual Basic

Xem nhiều hơn: zeeshan, rebrandable, registry defrag, registry visual basic, visual basic defrag, defrag

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) jaipur, India

ID dự án: #1886064