Đang Thực Hiện

Develop an Desktop Application with MySql Database - repost

1- We have an RFID Device, which scan RFID Tags,

2- We have SDK for it

3- We have existing MySql database and we want to use that DB with app

Based on above points, i need an Application for PC, we have our application in which run perfectly, so i can show that application as an demo.

i will give User Interface as PSD file to qualified bidder.

Please bid accordingly

Thanks & Regards,

manishpatell

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, MySQL, Visual Basic

Xem thêm: mysql database application, basic programming database, app rfid, psd sdk, show desktop, psd mysql, rfid app, programming rfid, develop database app, user interface mysql database, desktop mysql app, display mysql data desktop application, user interface desktop application, database app visual basic, rfid application interface, visual mysql, develop desktop application mysql, rfid device, develop user interface database, rfid programming, based rfid, database mysql rfid, interface rfid, rfid database, scan database

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #4550748

Đã trao cho:

codeindiadigital

Here is my bid

$50 USD trong 3 ngày
(17 Đánh Giá)
4.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $333 cho công việc này

TopSEOExpertscom

Hi, Please let me know more information about what you'd like the application to do so that I can update my bid based on that.

$33 USD trong 10 ngày
(173 Đánh Giá)
7.7
vietitdotinfo

Please check your PMB

$1000 USD trong 15 ngày
(40 Đánh Giá)
5.8
gybersantos

I can do this. I have the required skills. Please consider

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0