Đã hoàn thành

125719 extract user id from txt file

I need simple windows application which extract click bank user ID from txt file.

Here is file from which to extract

[url removed, login to view]

user ID is between tags Id /Id in .xml txt file.

Output file should have each user ID in separare row. In other word 1 user ID per row in output file.

This is simple so do not bid high

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Visual Basic

Xem nhiều hơn: txt, need xml file programming, Extract, word extract, clickbank xml file, word txt, www clickbank com, windows user, txt xml, clickbank xml, visual basic extract, txt bid, tags file, extract word, visual basic simple output, extract xml, extract xml file xml file, need simple windows application, extract id, output txt, txt file programming, xml txt, extract xml file, txt file, extract file

Về Bên Thuê:
( 554 nhận xét ) Short Hills, United States

ID dự án: #1871886

Được trao cho:

developlogic

See PMB.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0