Đã Hủy

Fix Client Server Winsock program

Fix my Client server Winsock application.

Coded in Vb6.

Client communicate to Server via midleware server.

Client? ----->? Middleware Server? <------? Remote PC?

Client has Remote Desktop and FTP.

Problem is it is running too slow.

And not releaseing connection on mid server.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Linux, Microsoft, Kiến trúc phần mềm, UNIX, Visual Basic, Visual Basic cho Ứng dụng, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: programming in visual basic 2010, middleware, ftp client, fix slow, fix my program, client-server, c++ winsock, remote desktop server connection, programming client server, ftp client server, ftp server client, programming remote desktop, client client, client server desktop application, fix client, ftp program vb6, ftp server client program, ftp vb6 program, visual basic 2010 remote desktop, program ftp client server

Về Bên Thuê:
( 206 nhận xét ) Kuala Lumpur, Malaysia

ID dự án: #3490482

4 freelancer đang chào giá trung bình $62 cho công việc này

Kartoos

See private message.

$42.5 USD trong 3 ngày
(112 Nhận xét)
6.7
vcdanht

See private message.

$42.5 USD trong 3 ngày
(93 Nhận xét)
5.3
hattabfethi

See private message.

$76.5 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
skhong

See private message.

$85 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0