Đã hoàn thành

4733 Grab Text From Metaspy Site

Need a desktop application that grabs the keywords shown on Metaspay Unfiltered [url removed, login to view], then when stopped allows me to save them to a text .txt file. Application needs Start Button Stop Button Save To Button (browse)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem nhiều hơn: grab, desktop site, stop button, programming start button, start button, start button desktop, visual text, GRABS, save txt file visual basic, text file programming, txt file programming, browse site, programming text file, keywords text, keywords visual basic

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Edinburg, United States

ID dự án: #1755603

Được trao cho:

rajeshprabhus

Sir Please see the PMB

$40 USD trong 2 ngày
(39 Đánh Giá)
5.2